Steeds meer mensen scheiden hun huisvuil goed. Wel vragen veel van hen zich regelmatig af wat in welke bak of zak moet. Bijvoorbeeld in de pmd-bak voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankverpakkingen

Het belangrijkste is dat in de pmd alleen verpakkingen horen, dus geen speelgoed, emmers, oude nijptangen en ander hard plastic en metaal.

De stoffen moeten ook goed te scheiden zijn. Dat is bijvoorbeeld niet het geval met chipszakken en doordrukstrips van bijvoorbeeld medicijnen. Die bestaan uit heel stevig op elkaar geplakt plastic en metaal. Daarom horen ze bij het restafval.

Op de verpakking mogen ook geen zure of giftige stoffen zitten. Daarom horen ook lege verfblikken, lege plastic terpentineflessen en landbouwplastic niet in de pmd-bak. En spuitbussen ook niet.

Kijk bij twijfel op www.afvalscheidingswijzer.nl.