Waarom zou je verduurzamen? Dat ligt voor de hand. In willekeurige volgorde: om geld te besparen (gas wordt steeds duurder), voor milieu en klimaat, om comfortabel te wonen en om voorbereid te zijn op de toekomst.

Als samenleving hebben we vooral vijf redenen om snel ingrijpend te verduurzamen: 

1. Om de uitstoot van CO2 te beperken. En daarmee onze bijdrage te leveren aan het beperken van de opwarming van de aarde en stijging van de zeespiegel.

2. Om de winning van gas in het noorden van ons land te kunnen beëindigen. En daarmee de kans op aardbevingen te beperken.

3. Om niet onnodig afhankelijk te zijn van dictatoriale, energie exporterende landen als Rusland en landen in het Midden-Oosten.

4. Om ons eigen bedrijfsleven de kans te geven op duurzaamheidsgebied nieuwe technologieën te ontwikkelen en markten te veroveren.

5. Omdat de fossiele brandstoffen vroeg of laat toch opraken.