Binnen de wereld van mensen die actief werken aan energietransitie of andere verduurzaming, is het belang van verduurzaming volstrekt vanzelfsprekend.

Daardoor zouden ze bijna vergeten dat dit niet voor iedereen zo is. Dat geldt zeker voor de mensen die bang zijn erdoor in financiële problemen te komen.

Je kunt sceptische mensen erop wijzen dat gas steeds duurder wordt, dat er voor verduurzaming aantrekkelijke leningen en subsidies zijn, dat hun woning comfortabeler wordt en dat als ze nu meedoen, ze zich er later geen zorgen meer over hoeven te maken.

De kans bestaat echter dat al die argumenten ook samen niet overtuigen. Daarom is het goed zo vaak mogelijk (ook) op het maatschappelijk belang te wijzen. Verduurzamen om:

1. Om de uitstoot van CO2 te beperken. En daarmee onze bijdrage te leveren aan het beperken van de opwarming van de aarde en stijging van de zeespiegel.

2. Om de winning van gas in het noorden van ons land te kunnen beëindigen. En daarmee de kans op aardbevingen te beperken.

3. Om niet onnodig afhankelijk te zijn van dictatoriale, energie exporterende landen als Rusland en landen in het Midden-Oosten.

4. Om ons eigen bedrijfsleven de kans te geven op duurzaamheidsgebied nieuwe technologieën te ontwikkelen en markten te veroveren.

5. Omdat de fossiele brandstoffen vroeg of laat toch opraken.