Vooral door het toenemend gebruik van zonne-energie neemt het verbruik van hernieuwbare energie komende vijf jaar wereldwijd met vijftig procent toe.

Dat verwacht het Internationaal Energie Agentschap (IEA).  De zonne-energie zorgt voor zestig procent van de groei.

De hernieuwbare energie is nu al de op één na belangrijkste bron van elektriciteit, na kolen.

Het IEA verwacht dat de kosten van het gebruik van zonne-energie komende vijf jaar met eenderde zullen dalen. Ook stimuleringsmaatregelen van de overheid, zoals subsidies,  bevorderen het gebruik ervan.

De toename van het gebruik van hernieuwbare energie is niet genoeg om de internationaal afgesproken klimaatdoelen te halen.