Weg doen

Zorgvuldig afval scheiden

We willen natuurlijk een zo groot mogelijk deel van ons afval (laten) hergebruiken. Dat kan alleen wanneer we het voldoende gescheiden aanbieden. Probleem is dat we niet altijd weten wat in welke bak of zak […]