nee nee sticker en nee ja sticker
Kopen

Ze zijn er nog!

De nee-nee-stickers voor ‘geen ongeadresseerd reclamedrukwerk en geen huis-aan-huisbladen’ en de nee-ja-sticker zijn er nog altijd. En werken! Ze zijn gratis op de meeste gemeentehuizen af te halen, maar ook voor € 2,75 te bestellen […]