Duurzame energie

Het einde van de biomassa-centrales?

De Sociaal Economische Raad (SER), een van de belangrijkste adviesorganen van ‘Den Haag’,  adviseert waar mogelijk te stoppen met het gebruik van biobrandstof voor het opwekken van energie en rechtstreeks de verwarming van woningen en […]