Bij sommige verduurzamingsprojecten kan het handig zijn om met anderen, bijvoorbeeld buren, samen te werken.

Om kennis en ervaring te delen, maar ook om goedkoper in te kunnen kopen. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van zonnecollectoren.

Samenwerkingen kunnen ook weer andere buren stimuleren om mee te doen. Daarom alle reden voor gemeenten om samenwerkingsvormen te propageren en faciliteren.

Het Klimaatakkoord formuleert het belang van samenwerken in de buurt als volgt:

“De grote verbouwing slaat neer in wijken. Warmtenetten of verbouwingen worden op wijkniveau georganiseerd. Alle praktijkvoorbeelden tot nu toe tonen aan dat dat succesvoller verloopt, naarmate buren daarin meer met elkaar en met de (lokale) overheid optrekken. Gezamenlijk de juiste afwegingen maken, gezamenlijk de mogelijke ingrepen in de wijk en in de huizen organiseren – voor het gemak en de kosten – en misschien zelfs gezamenlijk de nieuwe (aard)warmtebron of zonnepanelencentrale bezitten.”

Buurkracht

Er zijn organisaties die buurtsamenwerking ondersteunen en stimuleren. Een daarvan is Buurkracht, dat buurten stimuleert en helpt samen energie op te wekken.

3 Comments

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*