Maart 2019 – De regering en de provincies Flevoland, Friesland en Noord-Holland gaan samen 9,2 miljoen euro investeren in verduurzaming van de visserij op het IJsselmeer en het Markermeer.  

Volgens minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is de visserijdruk op het IJsselmeer en het Markermeer te groot voor wat de natuur (het ecosysteem) aan kan.

Voor zowel de vissers als de natuur is het belangrijk dat visbestanden weer een kans krijgen om zich te herstellen.

De overheden willen ook de (onbedoelde) bijvangsten verlagen, de registratie van de vangsten verbeteren en de cultuurhistorische waarde van de IJsselmeervisserij behouden.