De kiezers van de Partij voor de Dieren en GroenLinks zijn in hun alledaagse leven het minst belastend voor het klimaat, gevolgd door de ChristenUnie en de SP. Zij veroorzaken de minste CO2-uitstoot.

Het meest belastend is de achterban van de VVD, op afstand gevolgd door achtereenvolgens het CDA, D66, het Forum voor Democratie, de PVV, 50plus en de PvdA.

Dat blijkt uit een onderzoek van het bedrijf I&O research, in opdracht van het blad Binnenlands Bestuur.

Oorzaak verschillen

De verschillen worden veroorzaakt door hoe milieu- en klimaatbewust de kiezers zijn, maar ook door hun inkomen.

Een hoger inkomen leidt tot meer uitgaven. En meer uitgaven veroorzaken in de praktijk al gauw meer belasting van milieu en klimaat, onder meer door vliegreizen.

Vliegen

Het verschil in aantal gemaakte vlieguren is groot. Topper is de gemiddelde VVD-kiezer. Hij/zij vliegt jaarlijks 9,6 uur.

Naast de VVD vliegen alleen de D66-stemmers (7 vlieguren) boven het landelijk gemiddelde van 5,6 uur.  

Duidelijk minder dan het landelijk gemiddelde zitten de ChristenUnie (4 uur), de Partij voor de Dieren (3,8), de PVV (3,5) en het CDA (3,1).

De minste CO2-uitstoot veroorzaken vliegend de achterban van de SP (2,4 uur) en 50+ (1,9 uur).

Vlees eten

Ook het eten van vlees veroorzaakt veel CO2-uitstoot. Daarin zijn de stemmers op de PVV koploper met gemiddeld 671 gram per week. (In dat getal zijn ook de vegetariërs meegerekend.)

Ook boven het landelijk gemiddelde van 569 gram scoren achtereenvolgens het CDA, het Forum voor Democratie, de VVD en de SGP.

Het minst dieren eten de kiezers van de ChristenUnie (466 gram), GroenLinks (456) en, met glans de winnaar: de Partij voor de Dieren (356 gram).

Wat opvalt

In het kabinet zitten twee partijen die erg aan een ambitieus milieu- en klimaatbeleid hechten: D66 en de ChristenUnie.

Die voorkeur komt ook in het alledaagse leven van de ChristenUnie-stemmer tot uitdrukking, maar niet in die van de D66-achterban.

De kiezers van GroenLinks en zeker die van de Partij voor de Dieren veroorzaken nog minder CO2-uitstoot dan die van de ChristenUnie. Zij zijn in hun dagelijks leven duidelijk het meest milieu- en klimaat bewust.