Steeds meer mensen vervangen onnodige bestrating door groen.

Het is een aantal jaren in de mode geweest om een groot deel van de tuin te verharden. Zeker voortuinen zijn daarvan het slachtoffer geworden.

De gevolgen liggen voor de hand: minder groen, minder natuur, minder zuivering van de lucht, minder vogels, minder insecten, meer wateroverlast bij hoosbuien enz.

Voordelen

De voordelen van een groenere tuin zijn divers. Groenere tuinen:

 • creëren nieuwe leefruimte voor vogels, vlinders, bijen en insecten;
 • vergrotende biodiversiteit van de wijk;
 • binden fijnstof;
 • halen CO2 uit de lucht en produceren zuurstof;
 • filteren ook andere milieubelastende stoffen;
 • zorgen voor verkoeling door verdamping;
 • zorgen dat regenwater gemakkelijker de grond in kan;
 • daardoor mengt het relatief schone regenwater niet onnodig met het vuile water van het riool; hierdoor hoeft er minder water te worden afgevoerd en is het minder vaak nodig om vuil water op het oppervlaktewater te lozen.

Manieren

Er zijn meerdere manieren om je tuin te vergroenen:

 • stenen en zand eruit, aarde en groen erin;
 • versteende vlakken omzoomen met struiken;
 • dichte stenen vervangen door open (waar groen in kan groeien);
 • op bestaande stenen plantenbakken plaatsen;
 • tuingrond laten begroeien (niet onbegroeid laten liggen);
 • planten vervangen door struiken;
 • bomenplanten, niet onnodig kappen, dan wel herplanten;
 • beplanten van de daken van schuren en fietsenstallingen.

Optie: adoptie gemeentegroen

Soms biedt een gemeente inwoners de mogelijkheid om gemeentegroen te adopteren. Zij kunnen het dan verder vergroenen (meer groen, hoger en/of biodiverser). Denk aan (delen van) plantsoenen, maar ook boomspiegels.