Het ideale moment om de communicatie voor de energietransitie te starten

Het is voor gemeenten gemakkelijk om de uitdaging van de communicatie over de energietransitie te onderschatten.

Hierdoor beginnen veel van hen er onnodig laat mee. Oorzaak: ze zien de transitie als een groot ruimtelijk project. Maar ze verschilt daar op cruciale punten van.

Die verschillen maken het belang van een tijdige en effectieve communicatie ongewoon groot.

Verschil 1: 100% inwoners

Er is geen enkel ruimtelijk project waardoor 100% van de inwoners direct geraakt wordt. Er komt er ook geen enkel maar in de buurt.

Verschil 2: de huizen in

Een wijziging van de verkeerscirculatie of herinrichting van de straat kan mensen raken, maar de energietransitie gaat een fundamentele stap verder: ze dringt de huizen van de mensen binnen.

Verschil 3: financiële gevolgen

De transitie kan voor heel veel mensen grote financiële gevolgen hebben.

Verschil 4: ideologisch geladen

Zowel sommige voor- als tegenstanders zijn sterk ideologisch geladen. De ene groep groep vindt dat we allemaal héél anders moeten gaan leven. De andere vindt het allemaal onzin.

Verschil 5: basishouding

Een positieve basishouding tegenover verduurzaming en energietransitie kan het project erg ten goede komen; een negatieve schaden. Als gemeente kun je met je communicatiemiddelen al lang aan een positieve basishouding werken.

Verschil 6: alles heeft grote belangstelling          

Door de vorige punten heeft alles wat er mis gaat, onmiddellijk de belangstelling van heel grote aantallen andere inwoners, die weten dat ze er ook mee te maken kunnen krijgen.

– Professionele communicatie

Het belang van een goed doordachte, tijdige en goed uitgevoerde communicatie is daarom uitzonderlijk groot. Dat vereist scherpte, zorgvuldigheid en professionaliteit.

– Wanneer?

Op dit moment is een belangrijke vraag wanneer voluit te starten met informeren. We kunnen daarvoor een onderscheid maken tussen:

1. een draaggolfcampagne die een positieve houding tegenover verduurzaming in het algemeen propageert; van ecologisch groenonderhoud tot zonnepanelen, van afval scheiden tot warmtepompen en van groen vervoer tot eco-kleding;

2. informatie over de energietransitie in het algemeen;

3. informatie over de energietransitie in jullie gemeente;

4. informatie over de energietransitie in een bepaalde wijk.

De meeste gemeenten zijn geneigd niet te investeren in een positieve houding tegenover verduurzaming. Ze achter dat niet  hun taak en zien het belang ervan voor de energietransitie niet.

En ze starten pas over de transitie te communiceren als de gemeenteraad een actieprogramma (of hoe het ook heet) heeft vastgesteld.

Uiteraard is het veel effectiever om zo vroeg mogelijk met een draaggolfcampagne te starten en zo snel als redelijkerwijze kan te starten met informeren over de transitie.  

Door tijdig te starten kun je ook een zo groot mogelijk deel van de inwoners vanaf het begin in de gedachtevorming meenemen. En dat ‘meenemen’ van de inwoners is bijna zo belangrijk als van de leden van de gemeenteraad, waarvoor colleges van B&W doorgaans terecht veel oog hebben.

– Waarom zo laat?

Wij denken dat de meeste gemeenten te laat beginnen over de transitie (en verduurzaming in het algemeen) te communiceren doordat ze de communicatie als een puur ondersteunende bezigheid zien, die ze pas opstarten op het moment waarop dat volgens de inhoudelijke mensen noodzakelijk is. En niet als een belangrijk zelfstandig verander-instrument.

Kennelijk wordt onvoldoende geluisterd naar de mensen die voor de communicatie verantwoordelijk zijn.

En dat terwijl anno nu ook de ‘inhoudelijke’ mensen het grote belang van de communicatie toch wel zouden moeten zien.

Wil je op de hoogte blijven van nieuws, achtergronden en analyses? Vul dan hieronder je naam en e-mail-adres in. Je kunt je elk moment weer afmelden.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*