Communiceren over energietransitie doe je anders

Het maatschappelijk draagvlak onder de energietransitie is alles behalve vanzelfsprekend. Niet alleen is er een altijd aanwezig wantrouwen tegenover de overheid, er zijn ook politieke activisten die de noodzaak van de transitie aanvechten.

Daarom is het van groot belang uitmuntend te communiceren en daar tijdig mee te beginnen.

Een bijzonder uitdaging daarbij is dat de energietransitie uniek is, en we daardoor bij de communicatie niet klakkeloos kunnen terugvallen op de vele projecten waarmee we al ervaring hebben.

Enkele grote verschillen:

Verschil 1: 100% inwoners

Weinig projecten waarmee we ervaring hebben raken 100% van de inwoners direct.

Verschil 2: de huizen in

Een wijziging van de verkeerscirculatie of herinrichting van de straat kan mensen raken, maar de energietransitie gaat een fundamentele stap verder: ze dringt de huizen van de mensen binnen.

Verschil 3: financiële gevolgen

De transitie kan voor mensen grote financiële gevolgen hebben.

Verschil 4: ideologisch geladen

Zowel sommige voor- als tegenstanders zijn sterk ideologisch geladen. De ene groep vindt dat we allemaal héél anders moeten gaan leven. De andere vindt het allemaal onzin.

Verschil 5: basishouding

Een positieve basishouding tegenover verduurzaming en energietransitie kan het project erg ten goede komen; een negatieve schaden.

Verschil 6: alles heeft grote belangstelling          

Door de vorige punten heeft alles wat er mis gaat, onmiddellijk de belangstelling van grote aantallen andere inwoners, die weten dat ze er ook mee te maken kunnen krijgen.

– Professionele communicatie

Het belang van een goed doordachte, tijdige en goed uitgevoerde communicatie is daarom uitzonderlijk groot. Dat vereist scherpte, zorgvuldigheid en professionaliteit.

– Wanneer?

Op dit moment is een belangrijke vraag wanneer voluit te starten met informeren. Dat verschilt met de breedte van het doel en van de doelgroep:

1. Draaggolf

Een draaggolfcampagne die een positieve houding tegenover verduurzaming in het algemeen propageert. Van ecologisch groenonderhoud tot zonnepanelen. Van afval scheiden tot warmtepompen. En van groen vervoer tot eco-kleding.

Deze begin je als gemeente zo snel mogelijk.

2. Transitie in het algemeen

Informatie over de energietransitie in het algemeen. Die begin je ruim vóór de presentatie van de eerste activiteiten in jullie gemeente.

3. In jullie gemeente

Informatie over de energietransitie in jullie gemeente. Die begin je na het bekend worden van de eerste visie van college of raad.

4. In een bepaalde wijk

Informatie over de energietransitie in een bepaalde wijk. Begin je bijvoorbeeld een maand vóór het eerste overleg met inwoners hierover.

Sommige gemeenten zijn geneigd niet te investeren in een positieve houding tegenover verduurzaming. Ze achten dat ten onrechte niet  hun taak en zien het belang ervan voor de energietransitie niet.

Door tijdig te starten kun je ook een zo groot mogelijk deel van de inwoners vanaf het begin in de gedachtevorming meenemen. En dat ‘meenemen’ van de inwoners is bijna zo belangrijk als van de leden van de gemeenteraad, waarvoor colleges van B&W doorgaans terecht veel oog hebben.

Wil je op de hoogte blijven van nieuws, achtergronden en analyses? Vul dan hieronder je naam en e-mail-adres in. Je kunt je elk moment weer afmelden.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*