Het einde van de biomassa-centrales?

De Sociaal Economische Raad (SER), een van de belangrijkste adviesorganen van ‘Den Haag’,  adviseert waar mogelijk te stoppen met het gebruik van biobrandstof voor het opwekken van energie en rechtstreeks de verwarming van woningen en andere panden.

Alternatieven voor de biomassa zijn volgens de SER vooral warmtepompen en geothermie (aardwarmte).

Biobrandstof wordt gebruikt voor de collectieve verwarming van woningen en het bijstoken van biobrandstof in energiecentrales.

Voor de gezondheid van omwonenden zou beperking van het aantal biomassa-installaties een goeie zaak zijn, aangezien ze veel stikstof en fijnstof uitstoten, zelfs veel meer dan kolencentrales.

De SER is alleen vóór het gebruik van biogrondstoffen wanneer dat duidelijk duurzaam is, bijvoorbeeld als grondstof voor de vervaardiging van plastics, als vervanging van olie.

Wanneer het gebruik niet duurzaam is, mag het alleen worden toegestaan wanneer er geen betaalbaar alternatief is, wanneer de schade beperkt wordt èn wanneer het gebruik tijdelijk is. Aldus de SER.

Grote gevolgen

Het advies van de SER heeft ook grote gevolgen voor de landelijk energietransitie. ‘Den Haag’ heeft namelijk 11,4 miljard euro beschikbaar gesteld voor het bevorderen van biomassa-centrales en -installaties.

Het aantal grote centrales zou van 40 naar 60 moeten en er zouden meer dan 600 kleinere bio-massacentrales komen.

Nederland loopt in Europa al sterk achter in het gebruik van duurzame energie en gaat zijn afgesproken doelen voor duurzame energie komende jaren ook zeker niet halen. En van wat we wel halen, is zestig procent biomassa.

Logisch dat de politiek niet bij elk bezwaar toepassing ervan afblaast, maar de kritiek op het gebruik van biomassa-energie duurt inmiddels al lang, is heftig en heeft sterke argumenten.

Wij schreven eerder over de vóór- en tegenargumenten.

Ook de commises Remkes die over het stikstofbeleid adviseerde, was krtisch over het stoken van biomassa. De SER deelt die kritiek nu.

Aardwarmte kan ook probleem zijn

Helaas is het alternatief aardwarmte (geothermie) niet onomstreden. Zie ons eerdere artikel daarover.

Niet alle bodem is ervoor geschikt en er is een risico op vervuiling van de bodem en het grondwater.

In Stad Groningen heeft de politiek inmiddels een ander risico ervaren. Daar is men uiteraard sterk gemotiveerd om alternatieven voor het aardgas te vinden.

Men dacht die in het oppompen van drie kilometer diepte van heet water gevonden te hebben, maar uiteindelijk ging het niet door, vooral vanwege een aardbevingsrisico.

Kortom, het advies van de SER betekent een forse extra uitdaging voor de energietransitie.

Wil je op de hoogte blijven van nieuws, achtergronden en analyses? Vul dan hieronder je naam en e-mail-adres in. Je kunt je elk moment weer afmelden.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*