Gemeente, van jullie hangt het af!

Nog maar een minderheid van de Nederlanders wil van het gas af. Drie jaar geleden was dat nog bijna 60% procent.

Inmiddels is het met een kwart gedaald naar 45%. Het aantal tegenstanders is met maar liefst drievijfde toegenomen van 28 naar 45%. De rest is neutraal.

Dat blijkt uit een onderzoek van de milieustichting Hier. Het lijkt erop dat de twijfelaars in het anti-kamp terecht zijn gekomen en een kwart van de voorstanders is gaan twijfelen.

Die cijfers hoeven niemand te verbazen. Volgens Hier-directeur Eva van der Weiden is de oorzaak dat van het gas af steeds dichterbij komt. Daarmee komen ook de zorgen over de financiële gevolgen en overlast.

Daar kunnen we aan toevoegen dat de twijfels over de effectiviteit en doelmatigheid van de afkoppeling in de samenleving zijn toegenomen. De politiek en bestuurlijk verantwoordelijken voor de afkoppeling gaan daar echter zelden op in. Dat lijkt heel stoer, maar is toch vooral de kop in het zand steken.

Het grote zwijgen

Sterker nog, je hoort de voorstanders zelden. Ze zijn dan ook niet aan de verliezende hand, want daarvoor moet je strijden, en dat doen ze niet.

Ze vertrouwen erop dat de cijfers over stijgende temperaturen en toenemende droogte voor zich spreken.

Maar dat doen die cijfers niet, want de meest gezaghebbende kritiek op ‘van het gas af’ bestrijdt niet (meer) het gevaar van stijgende temperaturen.

Ze beweert dat ‘van het gas af’ ook voor het klimaat en het milieu een verkeerde keuze is, die te weinig oplevert. Het geld kan veel beter anders besteed worden, zeggen de tegenstanders.

Die tegenstanders wijzen ook naar de miljarden die naar de bezitters van dure elektrische auto’s gaan.

Alles wijst er volgens hen op dat de overheid, als het om het klimaat gaat, niet in staat is om tot rationele afwegingen te komen. Dat is aanvechtbaar, maar het weerwoord ontbreekt.

Reden voor optimisme?

Er  zijn helaas weinig redenen om aan te nemen dat het draagvlak voor van het gas af weer gaat toenemen als niemand in actie komt. Integendeel.

Nieuwbouw van het gas houden is te doen. En gebruik maken van restwarmte van bedrijven, zoals datacenters, is ook mooi. Maar wanneer het laaghangend fruit op is, en dat is het al snel, dan wordt het moeilijker.

Tot voor kort was een op biomassa gestookt warmtenet een interessante optie, maar biomassa is steeds meer in diskrediet aan het raken. Blijft als belangrijkste optie over: radicaal isoleren in combinatie met een warmtepomp.

Bij oude huizen, zeker in binnensteden, kan dit vele tienduizenden euro’s gaan kosten, als het technisch al mogelijk is.

De kosten moeten in de (verre) toekomst terug gewonnen worden. Maar dat legt pas echt gewicht in de schaal als er een wenkend perspectief, een mooie, duurzame  toekomst is. En die schildert niemand.

Andere uitstoot…

Wat ook niet helpt, is dat de overheid zich weinig druk lijkt te maken over andere klimaatbelastende verschijnselen, zoals de luchtvaart en de stinkende walmen van de scheepvaart en de CO2-uitstoot door ons voedsel en onze kleding.

Waarom dan wel met wat duur is en tot diep in ieders woning binnendringt? Ook die vraag is te beantwoorden, maar dat moet dan wel iemand doen.

De gemeente!

Maar wie moet dan namens de samenleving de verduurzaming promoten? Iedereen die er vóór is, zou je kunnen zeggen. Maar dan gebeurt er weinig, zoals we kunnen zien.

Volgens ons van ikgaverduurzamen.nl is de overheid de aangewezen partij voor de propagerende rol en daarbinnen de gemeente, die het dichtst bij de inwoners staat.

De meeste gemeenten doen ook zeker al wat aan communicatie over verduurzaming, maar vooral over wat een concrete taak is voor ze, zoals de energietransitie van een bepaalde wijk of dorp en het gescheiden ophalen van huisvuil.

Maar nog verre van alle gemeentebesturen zijn zó voor verduurzaming geëngageerd dat ze met enthousiasme bezig zijn het draagvlak voor verduurzaming in het algemeen te vergroten.

Vooral één taak schreeuwt om opgepakt te worden: het bevorderen van een algemeen positieve houding tegenover verduurzaming door te laten zien dat duurzaam leven aantrekkelijk is, een aangename way of life. Duurzamer leven is leuk en de toekomst!

Daarnaast moet je je als gemeente natuurlijk goed voorbereiden op fundamentele discussies over de manier waarop je wijken van het gas wil halen. Wie slim is, neemt zelf het initiatief tot zo’n discussie.

Ikgaverduurzamen.nl helpt!

Wij van ikgaverduurzamen.nl bieden gemeenten gratis tientallen artikelen aan waarmee ze via hun eigen communicatiekanalen inwoners kunnen laten zien hoe interessant en aangenaam duurzamer leven is.

Een ‘draaggolfcampagne’ die de gemeenten daarmee kunnen starten bevordert direct duurzamer, minder CO2-uitstotend leven. Maar ze legt ook een fundament voor een positieve houding tegenover de energietransitie.

Mooie uitdaging

Zitten er geen haken en ogen aan een draaggolfcampagne? Uiteraard wel. En gaat die discussie over hot-issues vanzelf? Uiteraard niet!

Ze zijn voor elk gemeentebestuur een uitdaging. Alleen… dat draagvlak moet omhoog, niet verder omlaag!

En als gemeenten met hun communicatie niet ambitieus gaan doorpakken, is er weinig reden om eraan te twijfelen dat de daling zich verder zal doorzetten.

Ambitieuze gemeenten laten dat niet gebeuren!

En die lastige vragen waarmee je als gemeente geconfronteerd wordt, wij stellen daarvoor op ikgaverduurzamen.nl diverse oplossingen voor.  

Wil je op de hoogte blijven van nieuws, achtergronden en analyses? Vul dan hieronder je naam en e-mail-adres in. Je kunt je elk moment weer afmelden.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*