Alleen geëngageerde gemeenten vergroten draagvlak energietransitie

Er is actie nodig! Het aantal Nederlanders dat van het gas af wil, is namelijk in drie jaar gedaald van 60 naar 45 procent. En is nu even groot als het fors gestegen aantal tegenstanders.

Dit blijkt uit een onderzoek van de milieustichting Hier. Volgens Hier-directeur Eva van der Weiden is de oorzaak dat van-het-(aard)gas-af steeds dichterbij komt. Daarmee worden ook de zorgen over de financiële gevolgen en overlast groter, aldus Van der Weiden.

Nog een belangrijke oorzaak

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) wijst in zijn recente  rapport ‘De balans van de leefomgeving’ op nog een oorzaak: de overheid zet zich onvoldoende in om een positief, enthousiast klimaat over de verduurzaming te creëren.

En, kunnen we daaraan toevoegen: ze weerlegt de argumenten van de tegenstanders van het klimaatbeleid onvoldoende.

Weerleggen kritiek

Er is serieuze kritiek op het klimaatbeleid. Bijvoorbeeld op het verbranden van biomassa, waarop ‘Den Haag’ als vervanging van het aardgas sterk zijn hoop heeft gevestigd.

Die verbranding is slechter voor de luchtkwaliteit dan van aardgas. Omdat aardgas de schoonste fossiele brandstof is, ziet men in Duitsland de overstap op aardgas juist als een middel tegen luchtverontreiniging en onnodig grote CO2-uitstoot.

De tegenstanders wijzen ook op de miljarden die naar de bezitters van dure elektrische auto’s gaan. Alles wijst er volgens hen op dat de overheid, als het om het klimaat gaat, niet in staat is om tot rationele, eerlijke afwegingen te komen.

Volgens critici zou de overheid zich ook drukker moeten maken over andere klimaatbelasters, zoals de zware industrie, de luchtvaart en de stinkende walmen van de scheepvaart. 

Wie vecht aan?

De beweringen van de critici zijn (zeer) aanvechtbaar, maar moeten wel aangevochten worden, anders krijgen ze steeds meer invloed, en zal het draagvlak voor de energietransitie verder afnemen. En daarmee van de verduurzaming in het algemeen.

Om de boodschap van energietransitie en verduurzaming echt te laten landen, moeten ook veel meer mensen gaan beseffen dat duurzamer leven niet alleen nodig, maar ook mogelijk en leuk is. En ook dat gaat niet vanzelf.

De geëngageerde gemeenten

De voor verduurzaming geëngageerde gemeenten communiceren daarom niet alleen over hun specifieke milieu- en klimaattaken, zoals de energietransitie van een bepaalde wijk of dorp en het gescheiden ophalen van huisvuil.

Ze propageren ook een duurzame leefstijl. Over duurzaam eten, je duurzaam kleden, duurzaam vervoer enz.

Ikgaverduurzamen.nl helpt

Wij van ikgaverduurzamen.nl helpen gemeenten daarbij. Zo bieden we gemeenten gratis tientallen artikelen aan waarmee ze via hun eigen communicatiekanalen (gemeentepagina, Facebook, website) inwoners kunnen laten zien hoe interessant en aangenaam duurzamer leven is.

Een ‘draaggolfcampagne’ die de gemeenten daarmee kunnen starten, bevordert direct duurzamer, minder CO2-uitstotend leven. Maar ze legt ook een fundament voor een positieve houding tegenover de energietransitie.

Op deze website, ikgaverduurzamen.nl, analyseren we ook de kritiek op het klimaatbeleid en de energietransitie en de mogelijke weerlegging ervan. Hiermee kunnen gemeenten zich gemakkelijker voorbereiden op te verwachten kritiek.

Wil je op de hoogte blijven van nieuws, achtergronden en analyses? Vul dan hieronder je naam en e-mail-adres in. Je kunt je elk moment weer afmelden.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*