Een nieuwe splijtzwam: is de biomassacentrale duurzaam of niet?

Biomassacentrales doen de emoties steeds vaker hoog oplopen. Steeds meer mensen maken zich er echt druk over.

Tegelijkertijd ziet de rijksoverheid ze als hèt middel om van het gas af te komen. Wie heeft er gelijk?

De discussie lijkt ingewikkeld, maar is dat niet.

Er zitten twee kanten aan: die van de luchtkwaliteit en die van het klimaat.

Luchtkwaliteit

Biomassacentrales zijn niet goed voor de kwaliteit van de lucht. Doordat hun rendement betrekkelijk laag is, stoten ze méér schadelijke stoffen uit dan kolencentrales en het dubbele van gasgestookte. Denk aan stikstof, fijnstof en CO2.

Dit geldt ook voor het steeds grootschaliger ‘bijstoken’ van biomassa in kolencentrales.

Voor biomassacentrales gelden in ons land ook minder strenge uitstoot-normen dan voor andere.

Uit recent onderzoek in opdracht van de regering blijkt dat kleine biomassacentrales slechter zijn dan grote, onder meer door hun lagere schoorstenen.

Zij stoten 20% méér schadelijke stoffen uit dan kolencentrales. Grote biomassacentrales ‘maar’ 5% méér.

De biomassacentrales zijn grofweg twee keer zo vervuilend als aardgascentrales.

Fijnstof en broeikasgassen maar ook voor onze natuur zo schadelijke stikstofverbindingen. Daarom waarschuwt de Commisie Remkes, die adviseert over de stikstofproblematiek, ook voor biomassacentrales. (“Daar moet u nog eens goed naar kijken.”)

Dit is ook de reden waarom de beleidsmakers deze centrales als onderdeel zien van een overgangsperiode van minstens tien jaar naar een ècht duurzame energievoorziening.

Klimaat

Aangezien de biomassacentrales niet goed zijn voor de natuur en onze gezondheid, moeten ze dus wel goed zijn voor het klimaat. Anders stop je er als land geen 11,4 miljard euro in.

En dat kunnen ze inderdaad zijn. Mits afval verstookt wordt: afval van de houtindustrie, snoeiafval, gft, mest en vet.  

Dit afval zou op zichzelf gelaten vroeg of laat gaan rotten, waardoor het CO2 dat erin ligt opgeslagen, in de lucht zou komen. Wanneer in plaats daarvan wij het verbranden om energie op te wekken, voegen we dus geen CO2-uitstoot toe.

Het probleem is dat er in de toekomst vrijwel zeker niet genoeg bio-afval is voor alle biomassa die verstookt gaat worden.

Nu worden soms al bomen gestookt, vooral uit Noord-Amerika en de Baltische landen (Estland Letland Litouwen). Maar de mensen van de biomassacentrales bezweren dat dit puur uit het onderhoud van de bossen komt. De bossen blijven en groeien zelfs, omdat de eigenaren er nu méér mee kunnen verdienen.

Dichtbij

Het hout moet trouwens ook nog naar hier vervoerd worden en tot houtsnippers, -korrels of -staafjes worden gehakt en geperst.

De provincie Overijssel heeft daarom inmiddels bepaald dat de biomassa uit de EU moet komen. De provincie Gelderland gaat een stap verder: “uit Nederland of landen als België, Duitsland of Noorwegen.”

Conclusie

Een biomassacentrale is dus niet positief voor de luchtkwaliteit en niet voor de natuur in de naaste omgeving.

Dit nadeel wordt beperkt wanneer de centrale zich aan hogere uitstootnormen houdt.

De vraag is hoeveel dit kan opleveren, zeker bij kleine centrales of installaties, waar goede zuiveringsinstallaties al gauw erg duur zijn.

Zo’n centrale is wèl gunstig voor het klimaat en voor beperking van de stijging van de zeespiegel. Voorwaarde: er wordt echt afval verstookt, dat uit Nederland of een nabij land komt.

Worden bossen aangetast door een te grote houtkap, dan is een biomassacentrale ook niet goed voor het klimaat.

Cijfers

Op dit moment hebben we in ons land 42 grote biomassacentrales. Daar komen er minstens 20 bij.

Kleine installaties zijn er nog veel meer en zullen er nog meer komen. Over een paar jaar hebben we in Nederland meer dan 600 biomassa-installaties.

De verwachting is dat uiteindelijk de helft van alle woningen, wanneer ze van het gas af moeten, op een warmtenet aangesloten zullen worden. Een nog onbekend deel daarvan gaat zijn energie uit biomassa halen.

Waarom?

Het is dus in hoge mate een keuze tussen aantasting van de luchtkwaliteit met o.a. fijnstof en een minieme bijdrage aan de wereldwijde CO2-uitstoot. En dat ook nog op langere termijn.

Wij denken dat de meeste mensen voor de luchtkwaliteit zouden kiezen. Landelijk wordt echter een andere keuze gemaakt. Waarom? Wij denken dat dit komt door de internationale positie van Nederland.

Wij scoren in Europa slecht op energie die per saldo geen extra CO2-uitstoot veroorzaakt. Sterker: het allerslechtst. En we scoren niet alleen het slechtst, we liggen ook nog eens heel ver af van het voor ons gestelde doel: 7,5 versus 14%.

En van die 7,5% bestaat het grootste deel uit biomassa. Zelfs de stinkende houtkachels van particulieren worden meegerekend!

Het wordt tijd voor een open landelijke discussie. Gek dat die politiek niet gevoerd wordt. En als die al eens gevoerd wordt, bestaat die uit over en weer geschreeuw en verdachtmakingen. Terwijl wie ervan overtuigd is gelijk te hebben, alle belang heeft bij een ordentelijke discussie.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*