De zeven verschillende verduurzamingsstijlen

Zoals er verschillende leefstijlen en woonstijlen zijn, zijn er ook verduurzamingstijlen. Die zeggen iets over hoe iemand tegenover verduurzaming staat.

Te onderscheiden zijn de volgende zeven stijlen.

1. De toekomstgerichten

Mensen die van techniek en vernieuwing houden. Willen mee gaan met de tijd, en liefst in de kopgroep. Doen uiteraard graag mee met de energietransitie.

Ze willen vaak wel graag weten of de nieuwste en beste technieken toegepast gaan worden.

2. De idealisten

Mensen die sterk begaan zijn met de natuur, het milieu en het klimaat. Ze kunnen actief meehelpen in het transitieproces.

Ze zullen ook kritisch kijken naar de manier van verduurzaming.

Dat kan tot interessante vragen leiden. Bedreigt winning van aardwarmte niet de kwaliteit van het grondwater? Is de uitstoot door biomassa-installaties niet nog viezer dan van kolencentrales? En waar komt dat hout voor die biomassacentrale vandaan?

3. De welwillende volgers

De mensen die begrijpen dat we wat moeten doen voor het klimaat, maar ze moeten het allemaal nog wel zien. Waarschijnlijke de grootste groep.

4. De conservatieven

Niet-welwillende volgers. Voor hen is verandering al gauw een onnodig experiment, dat bovendien al gauw te snel gaat. Ze volgen uiteindelijk wel, maar mopperend en met tegenzin.

Zij willen vooral gerustgesteld worden, dat de mensen van de transitie weten waarmee ze bezig zijn. En dat de uitvoering degelijk, zorgvuldig en verantwoord gaat gebeuren. En hun niet onnodig op kosten jaagt.

5. De financieel bezorgden

Deze bezorgdheid kan meerdere oorzaken hebben: een zorgelijke aard, een groot wantrouwen tegenover de gemeente, een grote gehechtheid aan geld en/of, de belangrijkste oorzaak, financiële krapte. Vooral mensen met weinig geld kunnen door de voorgenomen transitie gestrest raken.

Deze groep wil vooral zo snel mogelijk duidelijkheid over de financiële consequenties. Als ze die niet krijgt, kan ze bij een of twee van de volgende twee groepen gaan behoren.

6. De verdedigers van hun huiselijke haard

Willen baas blijven in eigen huis en tolereren niet dat iemand zich ermee bemoeit. Aantasting van hun persoonlijke sfeer ervaren ze al gauw als bedreigend.

7. De ontkenners

Principiële hardliners. Er is helemaal geen klimaatcrisis. Of de mens kan er toch niets aan doen. Het klimaatbeleid en zeker de energietransitie zijn een bedenksel om de gewone man in een wurggreep te krijgen.

Helaas is het niet altijd even gemakkelijk om anderen van de ontkenners te onderscheiden, omdat sommige mensen uit schaamte hun onzekerheid en angst nogal eens achter ontkenners-argumenten verbergen.

Goed doordachte communicatiestrategie

Wie draagvlak voor verduurzaming, in het bijzonder de energietransitie wil, kan het best goed met deze verschillen in houding en stijl rekening houden. En daarvoor een goed doordachte communicatiestrategie ontwikkelen.

Wil je op de hoogte blijven van nieuws, achtergronden en analyses? Vul dan hieronder je naam en e-mail-adres in. Je kunt je elk moment weer afmelden.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*