De zeven verschillende verduurzamingstijlen

Zoals er leefstijlen en woonstijlen zijn, zijn er ook verduurzamingstijlen. Die laten zien hoe iemand tegenover verduurzaming staat.

Zeker bij de energietransitie is het voor gemeenten en woningcorporaties meer dan nuttig om die te kennen, want elke stijl stelt andere eisen aan de communicatie.

De bezitter van elke stijl wil gerespecteerd en serieus genomen worden, en tijdig, eerlijk, juist en volledig geïnformeerd worden. Maar daarnaast vraagt hij/zij om specifieke aandacht. Belangrijk voor het draagvlak dat hij/zij die voldoende krijgt.

Te onderscheiden zijn de volgende zeven verduurzamingstijlen.

1. De toekomstgerichten

Mensen die van techniek en vernieuwing houden. Willen mee gaan met de tijd, en liefst in de kopgroep. Doen uiteraard graag mee met de energietransitie. Trouwe bondgenoten.

Wel een reële kans dat ze willen weten of jullie als gemeente of woningcorporatie de nieuwste en beste technieken gaan toepassen. Goed om dat tijdig uit te zoeken, niet pas nadat iemand ernaar gevraagd heeft.

2. De idealisten

Mensen die sterk begaan zijn met de natuur, het milieu en het klimaat. Het zijn niet alleen belangrijke bondgenoten, ze kunnen ook actief meehelpen in het transitieproces.

Maar: ze zullen ook kritisch kijken naar de manier van verduurzaming. En dat kan tot scherpe vragen leiden. Bedreigt winning van aardwarmte niet de kwaliteit van het grondwater? En is de uitstoot door biomassa-installaties niet nog viezer dan van kolencentrales? En waar komt dat hout voor die biomassacentrale vandaan?

3. De welwillende volgers

De mensen die begrijpen dat we wat moeten doen voor het klimaat, maar ze moeten het allemaal nog wel zien. Waarschijnlijke de grootste groep.

Wanneer gemeenten er verder niet bij nadenken, is de kans groot dat dit de groep is die ze bij het maken van een communicatieplan voor ogen hebben. Zo’n eenzijdige focus gaat al snel ten koste van de andere groepen, vooral de volgende drie.

4. De conservatieven

Niet-welwillende volgers. Voor hen is verandering al gauw een onnodig experiment, dat bovendien al gauw te snel gaat. Ze volgen uiteindelijk wel, maar mopperend en met tegenzin.

Zij willen vooral gerustgesteld worden, dat de mensen van de transitie weten waarmee ze bezig zijn. En dat de uitvoering degelijk, zorgvuldig en verantwoord gaat gebeuren. En hun niet onnodig op kosten jaagt.

5. De financieel bezorgden

Deze bezorgdheid kan meerdere oorzaken hebben: een zorgelijke aard, een groot wantrouwen tegenover de gemeente, een grote gehechtheid aan geld en/of, de belangrijkste oorzaak, financiële krapte. Vooral mensen met (heel) weinig geld kunnen door de voorgenomen transitie gestrest raken.

Deze groep wil vooral zo snel mogelijk duidelijkheid over de financiële consequenties. Als ze die niet krijgt, kan ze bij een of twee van de volgende twee groepen gaan behoren. En dat is noch voor hen noch voor de energietransitie leuk.

6. De verdedigers van hun huiselijke haard

Willen baas blijven in eigen huis en tolereren niet dat iemand zich ermee bemoeit. Aantasting van hun persoonlijke sfeer ervaren ze al gauw als bedreigend. Persoonlijk aandacht kan helpen.  

7. De ontkenners

Principiële hardliners. Er is helemaal geen klimaatcrisis. Of de mens kan er toch niets aan doen. Het klimaatbeleid en zeker de energietransitie zijn een bedenksel om de gewone man in een wurggreep te krijgen.

Kunnen zich tot permanente stoorzender ontwikkelen. Het meest effectieve middel hiertegen is voorkómen dat mensen uit andere groepen zich bij hen aansluiten. Dat kan door in de communicatie voldoende aandacht aan die andere groepen te besteden.

Helaas is het niet altijd even gemakkelijk om anderen van de ontkenners te onderscheiden, omdat sommigen uit schaamte hun onzekerheid en angst nogal eens achter ontkenners-argumenten verbergen.

Persoonlijke aandacht

Het zijn vooral de financieel bezorgden, conservatieven en verdedigers van de huiselijke haard die om extra, liefst persoonlijke, aandacht vragen. Maar die kost veel tijd.

Daarom moeten gemeenten keuzes maken. Eén van de interessante onderdelen van een communicatiestrategie.

Wil je op de hoogte blijven van nieuws, achtergronden en analyses? Vul dan hieronder je naam en e-mail-adres in. Je kunt je elk moment weer afmelden.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*