In het IJsselmeergebied is ruimte voor duizenden hectaren zonnepanelen op  zonnezandbanken en zonne-eilanden.

Dat blijkt uit de energieverkenning die de provincies Flevoland, Friesland, Noord-Holland en Overijssel hebben laten uitvoeren.

ZONNE-ZANDBANKEN

Een zonnezandbanken aan de kust hebben als extra voordeel dat de aanleg de waterveiligheid voor het achterland vergroot.

Bovendien veroorzaken ze  ondiepe waterlandschappen die heel geschikt zijn voor vissen en vogels. En aan de kust ontstaan mogelijkheden voor kleine pleziervaart.

ZONNE-EILAND

Een zonne-eiland bestaat uit drijvende zonnepanelen die zijn geclusterd tot een drijvend eiland.

Zo’n eiland mag volgens de verkenning tot maximaal zes kilometer buiten de kust komen en moet minimaal 500 meter van de kust liggen.