Behoort klimaatadaptatie tot verduurzaming?

Gemeenten nemen steeds meer maatregelen om ons aan het veranderende klimaat aan te passen. Dat komt doordat het besef steeds sterker doordringt dat we met vervelende gevolgen van de klimaatverandering moeten leren leven. Denk bijvoorbeeld aan perioden van droogte, hitte of heftige regenval.

Ook inwoners en ondernemers kunnen aan die klimaatadaptatie bijdragen. Door hun tuin te ont-stenen. Door regenwaterafvoer van het riool los te koppelen. Of in de tuin bomen ook over het trottoir te laten groeien, als bijdrage aan een beschutte wandelroute.

Een interessante vraag is of we deze activiteiten onder de paraplu ‘verduurzaming’ moeten presenteren of onder een nieuw, apart parapluutje ‘klimaatadaptatie’. Het meest logisch lijkt het laatste, want waar de verduurzaming tekort schiet, wordt klimaatadaptatie belangrijk.

Er zijn echter enkele puur praktische redenen om dit niet te doen en de adaptatiemaatregelen (voorlopig) onder de paraplu verduurzaming mee te laten liften:

  1. Een deel van de acties voor klimaatadaptatie zijn ook in het belang van de verduurzaming. Bijvoorbeeld het ont-stenen van tuinen en het planten van bomen voor beschutte wandelroutes.
  2. Veel mensen hebben het gevoel al voor de verduurzaming overvraagd te worden. Als daar nog een nieuw, veel kleiner lijkend thema bijkomt, zal een onbekend deel van hen mentaal afhaken.
  3. Het belang van verduurzaming is breed bekend. De maatregelen voor klimaatadaptatie kunnen daarop meeliften.
  4. Het woord klimaatadaptatie is nog onbekend en onbekend maakt onbemind.

Om puur pragmatische redenen is het daarom verstandig om de klimaatadaptatie voorlopig onder de paraplu verduurzaming te laten vallen. Dat hoeft ook taalkundig geen probleem te zijn. Bij verduurzaming gaat het uiteindelijk immers om de gevolgen voor mens en dier van ons handelen, en die gevolgen kunnen we ook met klimaatadaptatie beperken.

Dat alles wil niet zeggen dat we het woord klimaatadaptatie niet moeten gebruiken! Het belang van klimaatadaptatie zal namelijk steeds voelbaarder worden en onze activiteiten ervoor steeds belangrijker. Daarom is het handig om het woord wel aan het grote publiek te introduceren, in een toelichtende (bij)zin of tussen haakjes, totdat het breed bekend is en we er voluit mee kunnen gaan.

Voluit gaan is in ieder geval slim wanneer we een beleidsvisie of breed activiteitenplan klimaatadaptatie presenteren.

Wil je op de hoogte blijven van nieuws, achtergronden en analyses? Vul dan hieronder je naam en e-mail-adres in. Je kunt je elk moment weer afmelden.

2 Comments

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*