Jullie hebben een prominente rol in de verduurzaming van de samenleving, niet alleen in de energietransitie.

Het belang daarvan is moeilijk te overschatten, want als jullie niet het voortouw nemen, wie dan wel?   

Ook wij van ikgaverduurzamen.nl willen graag onze bijdrage aan een duurzamere wereld leveren.

Ons uitgangspunt daarbij is dat we met ons allen naar een leuke, duurzame manier van leven gaan.

Wie midden in deze tijd staat, doet mee met de verduurzaming. Door, waar dat redelijkerwijze kan, meer met natuur en milieu rekening te houden. 

Ikwilverduurzam.nl informeert

Wij van ikwilverduurzamen.nl willen het gemakkelijker en daardoor aantrekkelijker maken om te verduurzamen. Door handige, leuke en/of interessante informatie toegankelijk aan te bieden.

En zo helpen een goed gevoel bij verduurzaming te laten ontstaan.

Wij doen dit rechtstreeks, via deze website en onze Facebookpagina Ikwilverduurzamen. Maar ook door anderen, met name gemeenten, te faciliteren.  

Ikwilverduurzamen.nl faciliteert

Gemeenten kunnen onze onder de kopjes ‘Wat kan ik zelf doen?’ en ‘Tips!’ geplaatste artikelen voor hun doelen gebruiken, voor op hun gemeentepagina, Facebookpagina of website.

Ze zijn geschreven door collega’s die samen tientallen jaren gemeentepagina’s hebben gemaakt.

Elders op deze website vinden jullie wie wij zijn en wat jullie nog meer van ons kunnen verwachten.