De gemeenten zijn bezig een van de meest ingrijpende plannen voor te bereiden die ze ooit hebben gemaakt: een plan om al hun wijken en dorpen zo duurzaam mogelijk en aardgasvrij te maken.

Een onderneming van ongekende omvang. Voor heel Nederland zijn voor deze zogeheten ‘energietransitie’ uiteindelijk honderden miljarden euro’s nodig.

Over twee jaar, in 2021, moeten de gemeenten hun plannen klaar hebben. Om dat goed van elkaar te krijgen, maken sommigen gemeenten graag gebruik van de kennis en ervaringen van inwoners.

Zo nodigt de gemeente Arnhem inwoners uit die in hun wijk op het gebied van verduurzaming actief zijn om donderdag 9 mei mee te denken.

Belangstellenden kunnen dan tussen 16:30 en 19 uur binnenlopen in een inloop-werksessie in Halte 2030 (Oude Kraan 72). Wel vóór 7 mei even aanmelden bij marc.van.der.burght@arnhem.nl.

Arnhems bestuursadviseur energie en duurzaamheid Marc van der Burght noemt het ‘volstrekt logisch’ dat de gemeente inwoners vraagt om mee te denken.

Het maakt bijvoorbeeld nogal uit of er in de wijk al veel verduurzamingsinitiatieven zijn en wat de ervaringen van de inwoners ermee zijn. En wat in het algemeen het overheersende gevoel tegenover verduurzaming is.

Daarnaast kunnen inwoners volgens Van der Burght mogelijk ook meer technische kennis inbrengen of checken. En daarvan heeft de gemeente veel nodig. Denk bijvoorbeeld aan bouwjaren, energielabels, energieverbruik, structuur van de grond e.d.

Kaarten, infographics, verhalen, foto’s

Arnhem gaat de eerste informatie per wijk zo toegankelijk mogelijk via internet voor iedereen beschikbaar maken, met kaarten (GIS), infographics, verhalen en foto’s. Die informatie vormt de basis voor de verdere gesprekken met de inwoners over de energietransitie.

Uiteindelijk zal dit alles leiden tot wijkanalyses, die weer belangrijke bouwstenen zijn voor de warmtevisie en het energietransitieplan voor de hele gemeente.

Doe je mee?

De gevolgen van de energieplannen van de gemeenten zullen groot zijn. Vraag daarom jouw gemeente hoe je kunt meedenken. Mail, app of bel je gemeente over hoe dat kan.