Al meer dan honderd Gelderse scholen hebben bij de provincie subsidie aangevraagd om hun schoolplein te vergroenen.

De provincie betaalt aan het ontwerp en de aanleg van een groen schoolplein maximaal €17.500 mee. Ze heeft hiervoor een budget van twee miljoen euro.

Gedeputeerde Peter Drenth noemt de subsidiepot een mooi middel om niet alleen de pleinen te vergroenen, maar ook om kinderen bij het vergroenen van hun omgeving te betrekken.

De provinciale subsidie is niet genoeg om de hele vergroening van een plein te betalen. Daarom werkt de provincie aan een online fondswervingsplatform. Met online acties kunnen scholen  sponsorgelden verwerven.

Op het platform kunnen scholen ook van elkaar leren.